เสวนา: 7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย

poster 7wayouts

เกือบล้านวิว สองหมื่นแชร์

เรื่องสยองการศึกษาไทย” หนังสั้นที่ครู นักเรียน และประชาชนให้ความสนใจแพร่กระจายให้ขนลุกขนพองกันถ้วนหน้า แต่เราไม่หยุดไว้ที่ “ปัญหา” ขอชวนกันมาร่วมหา “ทางออก” ด้วยกันในงานเสวนาคุณภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย”

ล้อมวงถกวิธีปราบผีการศึกษาไทยที่หลอกหลอนมาเนิ่นนาน กับผู้ร่วมอภิปรายที่แก่กล้าคาถาอาคม
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
อาจารย์จำรัส ช่วงชิง
คุณพริษฐ์ ชิวารักษ์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

ยังไม่หนำ! ฟังการบรรยายเพื่อหาทางออกกับ 3 วิทยากรผู้ที่จะพาไปหาทางสว่างจากประสบการณ์จริง
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คุณธานินทร์ ทิมทอง
ดร.ไกรยส ภัทราวาท

ขอเชิญมาล้างป่าช้าการศึกษาไทยด้วยกัน มากันให้ครึ้ม ทั้งครูบาอาจารย์ นักเรียน พ่อแม่ นักวิชาการ มาร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพื่ออนาคตของเยาวชนไทย เพื่ออนาคตของสังคมไทย จะได้เลิกหลอนกันสักที!

งานนี้ดีจริงๆ…ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ริวสัมผัสได้!!!

มาร่วมกันปราบผีการศึกษาได้ใน วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

เดินทางสะดวก ขึ้น MRT ลงสถานีเพชรบุรี และเดินต่ออีกไม่ไกล

map swu


กำหนดการ::

13.00 – 13.20 น.
ลงทะเบียน

13.20 – 13.40 น.
ฉายภาพยนตร์สั้น “เรื่องสยองการศึกษาไทย” ผลิตโดย บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด และอำนวยการผลิตโดย สกว.

13.40 – 14.45 น.
คุยฟาร์มรู้ประสานักเรียน-ครู-นักวิจัย-รัฐ หัวข้อ “ปราบผีการศึกษาไทยอย่างไรดี”

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว.

อาจารย์จำรัส ช่วงชิง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสถียร จังหวัดยโสธร

คุณพริษฐ์ ชิวารักษ์
เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

ชวนคิดชวนคุย:
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว.

14.45 – 15.15 น.
เปิดเวทีชวนผู้ชมเล่าประสบการณ์เรื่องสยองการศึกษาไทยและแนวทางปราบผีและร่วมแลกเปลี่ยนกับวิทยากร

15.15 – 15.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 16.30 น.
Knowledge Farm Talk หัวข้อ “ทางออกการศึกษาไทย” นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยผ่านประสบการณ์จริง

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว.

คุณธานินทร์ ทิมทอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ดร.ไกรยส ภัทราวาท
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

16.30 – 17.00 น.
เปิดเวทีชวนผู้ชมแลกเปลี่ยนและซักถามวิทยากร เรื่อง “ทางออกการศึกษาไทย”

ผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน:
คุณวิโรจน์ สุขพิศาล
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด


ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/im8Aceuk076GxAMU2

(ลงทะเบียนร่วมงานถึงวันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม คุณวชิรวิทย์ คงคาลัย โทรศัพท์ 080-104-2624 อีเมล wachiravitkongkarai1@gmail.com