เสวนา: Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 5 “จากทางเท้าถึงทะเล: เส้นทางสู่สังคมไทยยั่งยืน”

คุยฟาร์มรู้ “จากทางเท้าถึงทะเล: เส้นทางสู่สังคมไทยยั่งยืน”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวคิด ‘เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการขานรับอย่างดีจากประชาคมโลก รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาพปัญหาในปัจจุบัน การมีเพียงเป้าหมายอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนได้ สังคมไทยต้องการองค์ความรู้ใหม่ในหลากมิติมาเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน  

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเปิดฟาร์มรู้กับงานเสวนาสาธารณะ Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 5 เรื่อง “จากทางเท้าถึงทะเล: เส้นทางสู่สังคมไทยยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 ณ ห้องคอมมอนรูม ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เข้าร่วมฟาร์มรู้ ลงทะเบียนฟรีได้ ที่นี่

(ลงทะเบียนร่วมงานถึงวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณญาดา โทรศัพท์ 087-4012225 อีเมล knowledgefarm101@gmail.com


 

::กำหนดการ::

13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

 

13.30 – 15.30 น.

เสวนา “จากทางเท้าถึงทะเล: เส้นทางสู่สังคมไทยยั่งยืน” ล้อมวงคุยเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

  • ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ หลักสูตรการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดำเนินรายการโดย สมคิด พุทธศรี  กองบรรณาธิการ The101.world และทีมงานโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)