เสวนา: Knowledge Farm Talk: เศรษฐกิจไทย สถานการณ์ในปัจจุบันและทางออกสำหรับอนาคต

 

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนผู้สนใจร่วมเปิดฟาร์มรู้กับงานเสวนาสาธารณะ Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 3 เรื่อง

“เศรษฐกิจไทย: สถานการณ์ปัจจุบัน และ ทางออกสำหรับอนาคต”

ล้อมวงสำรวจความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ กับ

– รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(มุมมองด้านเศรษฐกิจมหภาค)

– รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(มุมมองด้านเศรษฐกิจจริงและนโยบายอุตสาหกรรม)

– ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(มุมมองด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพคน)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ The101.world หัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว.

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม เวลา 16.00-17.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในงาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

เข้าร่วมฟาร์มรู้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย