งานวิจัย: ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย

ดาวน์โหลดงานวิจัยจากชุดโครงการ ‘ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย’ โดย อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ได้ ที่นี่