คลิปความรู้: The Trap ฝ่าวิกฤตกับดักรายได้ปานกลาง

ประเทศไทยกำลังถูกจับเป็นตัวประกัน คุณมีโอกาสที่จะช่วยได้

คำถามคือ คุณจะช่วยไหม?

พบกับคลิปที่สร้างมาจากเรื่องจริงของประเทศไทย
กับปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ไม่เคยมีใครสนใจ

ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมากว่า 30 ปีแล้ว

และยังไม่มีแนวโน้มจะหลุดออกจากกับดักนี้ได้ง่ายๆ
ถ้าเรา ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนไม่ทำอะไร อนาคตเราจะลำบากกว่าเดิมแน่ๆ

ประเทศจะย่ำอยู่กับที่ และไม่ก้าวหน้าไปไหน อีกหลายสิบปี

ร่วมหาคำตอบและวางแผนฝ่าวิกฤตตัวประกันที่ชี้เป็นชี้ตายอนาคตของประเทศ
กับดักรายได้ปานกลางคืออะไร?
ทำไมประเทศไทยถึงติดอยู่ในกับดัก?
และอะไรคือกุญแจที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากกับดักนี้?

“The Trap ฝ่าวิกฤตกับดักรายได้ปานกลาง”

ผลิตโดย The 101 Percent

ควบคุมการผลิตโดย Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม

อำนวยการผลิตโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เหลือเวลาอีกไม่นาน
รีบแชร์ให้คนรอบข้างได้รู้ตัว
ก่อนที่พวกเขาจะติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางตลอดกาล